Lars Hilles gate 19

Entra styrker sin posisjon i området rundt Media City Bergen

WPS Næringsmegling har bistått Bergen Næringsbygg med salget av Lars Hilles gate 19 som har et areal på 5.900 kvm.
Eiendommen er fullt utleid og beliggenheten er meget sentral i Bergen. Tett på ligger Media City Bergen og Entras byggeprosjekt i Nygårdsgaten 91-93.

Sonja Horn, som er administrerende direktør i Entra, har gitt følgende uttalelse om kjøpet; - Kjøpet av Lars Hilles gate 19 er i tråd med satsningen på strategiske eiendomsklynger. Dette gir oss stordriftsfordeler innen forvaltning, drift og utleie, og gir leietagerne god service fra et dedikert team som har god kjennskap til området og eiendommene.

Les mer her