Torgeir Olsen, WPSs nyansatte analytiker

Torgeir Olsen er ansatt som analytiker i WPS

WPS skal være det ledende meglerhuset i Bergen, da må vi også ta ansvar for å utvikle gode analyser av vårt eget marked, derfor har vi ansatt Torgeir Olsen fra EY Norge.

Vi ønsker Torgeir hjertelig velkommen som en del av WPS-teamet.