Lars Erik Wirsching - daglig leder WPS Næringsmegling

Det er avventende holdning i transaksjonsmarkedet, men WPS Næringsmegling opplever ingen direkte forventninger om nedgang i eiendomsverdiene i det korte bildet.

Business as unusual

– Selv om det er business as unusual og avventende i transaksjonsmarkedet, opplever vi ingen direkte forventninger om nedgang i eiendomsverdiene i det korte bildet. Renten er lav, og eierne kan sitte på eiendommene en god stund. Men det er selvsagt usikkerhet knyttet til den enkelte leietakers situasjon. Det er naturlig å være avventende, slik situasjonen er nå, sier Wirsching.

Noen segmenter er er mindre påvirket av dagens situasjon og opplever stor aktivitet. Dette ser vi spesielt innenfor lager og logistikk hvor det er en klar trend med større behov for mellomlagring for netthandelen, samtidig som sentralt beliggende virksomheter innenfor både logistikk og industri flyttes ut av Bergen sentrum.

Kontormarkedet i Bergen er preget av at mange offentlige leietakere jakter lokaler. Det er mange offentlige aktører med leiekontrakter som utløper i 2020 og 2021, dette genererer god aktivitet i kontorsegmentet.

Vi har ikke sporet noen forventning om nedgang i leieprisene i den spesielle situasjonen.