Fra WPS: John Kenneth Porten, Torgeir Olsen, Lars Erik Wirsching og Simen Wollan

Tross en beskjeden start på 2020 ser det nå ut til å ta seg opp. Vi opplever økt appetitt blant investorene og har eiendommer til en samlet verdi av 1 milliard klar for markedet.

Eiendommer verdt 1 milliard lanseringsklare i Bergen

Våre analyser viser at transaksjonsvolumet hittil i år ligger på ca. 20 prosent av tilsvarende periode i fjor og utgjør kun 500 milioner. Det er særlig to forhold som har påvirket det lave volumet. Høyt transaksjonsvolum siste kvartal 2019 førte til at få transaksjoner ble overført til 2020. Det andre forholdet er knyttet til usikkerheten rundt covid-19 utbruddet som førte til en bråstopp og avventende holdninger i transaksjonsmarkedet.

Nå merker vi at markedet er i ferd med å ta seg opp og vi tror på solid bedring fremover i 2020. Vi opplever økt appetitt blant investorene og har et titall iendommer til en samlet verdi av ca. 1 milliard klar for markedet. Vi tror lave renter, statlig stimulans og mye kapital som søker eiendomsinvesteringer vil føre til en betydelig bedring i transaksjonsmarkedet i andre halvår.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​