En verden i endring - et marked i endring

En verden i endring - et marked i endring

Tirsdag 29. mars inviterte Wikborg Rein og WPS Næringsmegling til frokostseminar. Temaet for seminaret var «Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?».

Etter nesten to år med koronarestriksjoner var det gledelig å registrere et solid oppmøte med omtrent 90 påmeldte deltakere.

I næringseiendomsmarkedet har vi lagt bak oss rekordåret 2021, hvor transaksjonsmarkedet nådde nye høyder, både målt i volum og antall transaksjoner. Nye aktører, særlig utenlandske selskaper, har fått øynene opp for Bergen og den sterke etterspørselen etter næringseiendom fortsetter også inn i 2022.

Nylig har usikkerheten i markedet økt grunnet krig i Ukraina og høyere renter. Det er enda tidlig å fastslå nøyaktig hvilke konsekvenser dette har for næringseiendomsmarkedet. Det blir svært interessant å følge markedet fremover.

Takk til alle deltakerne for oppmøtet.

Har du spørsmål om markedet eller muligheter? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Lars Erik Wirsching

Lars Erik Wirsching

Daglig leder
+47 90 56 73 98
lew@wps.no

Torgeir Olsen

Torgeir Olsen

Senior analytiker
+47 95 99 48 14
to@wps.no