Damsgårdssundet

Vi i WPS Næringsmegling er svært glad for å presentere vår andre markedsoppdatering for Bergensmarkedet.

Markedsoppdatering i ekstraordinære tider

Vi ønsker å dele vår kunnskap om markedet på en slik måte at dere som skal kjøpe, selge, leie ut, eller finansiere eiendomsprosjekter, får best mulig grunnlag til å fatte beslutninger.

Å utarbeide markedsrapport i disse ekstraordinære tider har vært meget spennende, men også en utfordring sett i lys av usikkerheten som råder i markedet. Vi befinner oss i en situasjon hvor Covid-19-pandemien har påvirket både leie- og transaksjonsmarkedet. Det er i skrivende stund for tidlig å konkludere hvilke varige virkninger pandemien vil få for eiendomsmarkedet. Til tross for dette opplever vi nå god aktivitet i leiemarkedet, og økende appetitt blant investorer.

Vi håper at du finner vår markedsrapport nyttig, og vi er selvfølgelig tilgjengelig for en eiendomsprat – «any time».