WPS analyse-teamet

WPS Næringsmegling, her representert med partner John Kenneth Porten (tv), analytiker Torgeir Olsen, daglig leder Lars Erik Wirsching og trainee Simen Wollan, registrerer stor interesse for å kjøpe næringseiendom i Bergen

Over 10 milliarder i Bergen

Analyseavdelingen i WPS Næringsmegling kan nå fortelle at 2019 ble et rekordår for transaksjonsmarkedet i Bergen.

Vi passerte 10 milliarder kroner fordelt på 40 ordinære transaksjoner i 2019. Det er første gang vi teller ordinære eiendomstransaksjoner på dette nivået. 2019 ble altså et rekordår i Bergen, både i volum og i verdier når Mongstad-transaksjon fra 2018 på 3,5 milliarder er holdt utenfor.