Partner i WPS Næringsmegling, John Kenneth Porten, holder foredrag om verdsettelse av utviklingsprosjekter

Under onsdagens frokostseminar, et fellesarrangement av Wikborg Rein og WPS Næringsmegling kunne de fremmøtte høre at utviklingsprosjekter innebærer høy risiko, men også mulighet for betydelig gevinst.

Store muligheter i utviklingseiendom

Onsdag 16. oktober inviterte WPS Næringsmegling og Wikborg Rein til frokostseminar med tema; "Markedsmessige og rettslige utfordringer i utviklingsprosjekter".

Takk til alle fremmøtte.

"Kunsten med gode utviklingsprosjekter er å skape gull av gråstein. Dette krever gode kunnskaper om kommersielle og juridiske utfordringer ved transformasjon av fast eiendom."

Bjørn Frode Skaar fra Wikborg Rein holdt foredrag om overdragelse av eiendomsutviklingsprosjekter, og tilknyttede utfordringer.

Partner i WPS Næringsmegling John Kenneth Porten tok for seg de kommersielle utfordringene, og holdt et spennede foredrag om verdsettelse av eiendomsutviklingsprosjekter. "Med gode forberedelser er muligheten for høy fortjeneste absolutt til stede" sier John Kenneth Porten, og understreker viktigheten av å gjøre det gode analysearbeidet før beslutninger tas.

Har du spørsmål knyttet til utviklingseiendom? Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.