WPS ansatte i møte

Transaksjonsvolumet i 2021

Aktivitetsnivået så langt tilsier at årets transaksjonsvolum kan nå opp mot fjorårets. Første halvår i 2020 endte på ca. 1 milliard kroner før det tok seg opp mot slutten av året. Vi regner med at transaksjonene fordeler seg jevnere utover inneværende år. Det er fremdeles stor interesse for kontoreiendommer i Bergen sentrum og WPS registrerer en økende etterspørsel etter lager- og logistikkeiendommer.

Les mer her

Ta kontakt for mer informasjon

Torgeir Olsen

Torgeir Olsen

Senior analytiker
+47 95 99 48 14
to@wps.no