WPS-logo

Vi tar smitterisiko på alvor og ønsker å gjøre vår del for å begrense smitte av koronaviruset og endrer derfor rutinen for gjennomføring av visninger i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet.

Trygge visninger

Våre meglere ønsker trygge visninger med så lav smitterisiko som mulig. Vi møter dere derfor med et smil fremfor å håndhilse, og har innført tiltak som sikrer at visninger gjennomføres på en så trygg måte som mulig. Vi ønsker at alle parter skal føle seg ivaretatt og trygg.

Følgene tiltak er innført:

  • Hyppig bruk av antibac
  • Ingen håndhilsning
  • Vi holder minst 1,5 meters avstand til andre på visning
  • Visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
  • Begrenset antall deltagere på visning

Er du i karantene eller av andre grunner forhindret fra å stille på visning. Ta kontakt så finner vi en løsning sammen.

Vårt mål er å tilrettelegge for gode og trygge visninger så langt det lar seg gjøre. For både kundene våre og norsk økonomi er der viktig at markedet ikke stopper opp. Er du på jakt etter å leie nye lokaler for din bedrift, eller går med tanker om salg, kan du alltid kontakte våre meglere for råd og veiledning. Vi er klar for å hjelpe deg på en trygg måte.