Utleie av Næringseiendom

Vårt team tilbyr utleiebistand av alle typer næringseiendommer. Våre meglere har et stort kontaktnett, bred kompetanse og tilgang til WPS-leietakerregister med potensielle leietakere.


Vi bistår ved utleie av:

  • Kontorlokaler
  • Butikk-/handelslokaler
  • Lager/logistikklokaler
  • Produksjons-/industrilokaler
  • Restaurant-/serveringslokaler


Lokalkunnskap og markedsforståelse

Vårt utleieteam har god kjennskap til, og oversikt over bevegelser i leiemarkedet til enhver tid. Med god lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Bergen, stort kontaktnett, bred kunnskap om markedsvilkår, samt god oversikt over tilbud og etterspørsel i markedet, gjør vi vårt ytterste for å tilfredsstille våre kunder. Vi strekker oss langt for å realisere leieobjektets fulle potensial.


WPS-Leietakerregister

Gjennom WPS-leietakerregister tilegner vi oss unik innsikt om etterspørselen av næringslokaler til enhver tid. Våre meglere benytter registeret aktivt, og matcher kontinuerlig etterspørselen mot utleieobjektene i vår oppdragsportefølje.


Digital satsing

Digitalisering byr på fantastiske muligheter til å gjøre ting smartere og enklere.

WPS Næringsmegling ønsker å være markedsledende innen bruk av digitale løsninger i vår bransje. I en travel arbeidshverdag har vi stor tro på at digitale hjelpemidler er verdiskapende og tidsbesparende for våre kunder.

Vi har blant annet samarbeidspartnere som gjør at vi kan tilby våre kunder gode løsninger for digital markedsføring av deres eiendommer, samt egne hjemmesider for eiendommene. Vi tilbyr også elektronisk signering av dokumenter.


Leietakerrådgivning
Våre meglere kan bistå med rådgivning i forbindelse søke- og flytteprosess eller vurdering av eksisterende leieforhold. Vi har til enhver tid god oversikt over hvilke lokaler som er tilgjengelig i markedet og hva som er riktig markedspris.

Vi bistår med kartlegging av leietakers behov og avdekker hvilke krav som stilles til lokalets beliggenhet, utforming og standard. Vårt team er med i hele prosessen fra behovsanalysen til leieavtalen er signert.


Ta kontakt med vårt utleieteam

Fredrik Stenevik

Fredrik Stenevik

Leder utleie
+47 92 29 05 75
fs@wps.no

Magnus Dahl Karlstad

Magnus Dahl Karlstad

Næringsmegler
+47 94 82 91 25
mdk@wps.no

Karina Raatræ

Karina Raatræ

Rådgiver
+47 99 60 34 46
kr@wps.no

Registrer ditt leiebehov

Vårt utleieteam har god kjennskap til, og oversikt over, ledige lokaler i leiemarkedet til enhver tid. Vi bistår deg gjerne med å finne passende lokaler for din bedrift. Registrer ditt leiebehov her, og vi vil ta kontakt med deg.

* Obligatorisk felter