Comeback for de lokale kjøperne i Bergen

Vi har, så langt i år, sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden i Bergen. De lokale eiendomsaktørene er tilbake som de dominerende kjøperne av næringseiendom.

De utenlandske aktørene er mer preget av geopolitisk uro, i tillegg får de rimeligere finansiering lokalt. Dette har resultert i lavere andel utenlandske kjøpere i Bergen.

Vi har sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden. Lokale kjøpere er nå betydelig sterkere og står for halve transaksjonsvolumet. Mange av eiendommene som har vært omsatt hittil i år, har vært utviklingsprosjekter og de lokale er sansynligvis bedre til å vurdere risikoen på denne typen eiendommer.

Les hele artikkelen i Estate ved å klikke her.