Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC8875

Comeback for de lokale kjøperne i Bergen

Vi har, så langt i år, sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden i Bergen. De lokale eiendomsaktørene er tilbake som de dominerende kjøperne av næringseiendom.

De utenlandske aktørene er mer preget av geopolitisk uro, i tillegg får de rimeligere finansiering lokalt. Dette har resultert i lavere andel utenlandske kjøpere i Bergen.

Vi har sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden. Lokale kjøpere er nå betydelig sterkere og står for halve transaksjonsvolumet. Mange av eiendommene som har vært omsatt hittil i år, har vært utviklingsprosjekter og de lokale er sansynligvis bedre til å vurdere risikoen på denne typen eiendommer.

Les hele artikkelen i Estate ved å klikke her.

WPS.no

Velkommen til vår nye nettside!

Vi er glade og stolt over å endelig kunne vise frem vår nye nettside.
Tusen takk til Funbit for et godt samarbeid, en god porsjon tålmodighet og et sluttresultat vi er veldig stolte av.

Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9261

Økte yielder i et avventende marked

Kjøpsinteressen holder seg på et stabilt nivå i Q3 sammenlignet med de foregående kvartalene i 2023. Hvis vi derimot sammenligner svarene i investorundersøkelsen med svar fra rekordåret 2021 ser vi at kjøpsinteressen har falt kraftig.

Marius

Vi satser videre på verdivurdering og analyse av næringseiendomsmarkedet

Vi har ansatt Marius Berntzen som ny junioranalytiker for å styrke analyseavdelingen vår.