Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC8875

Comeback for de lokale kjøperne i Bergen

Vi har, så langt i år, sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden i Bergen. De lokale eiendomsaktørene er tilbake som de dominerende kjøperne av næringseiendom.

De utenlandske aktørene er mer preget av geopolitisk uro, i tillegg får de rimeligere finansiering lokalt. Dette har resultert i lavere andel utenlandske kjøpere i Bergen.

Vi har sett et betydelig aktørskifte på transaksjonssiden. Lokale kjøpere er nå betydelig sterkere og står for halve transaksjonsvolumet. Mange av eiendommene som har vært omsatt hittil i år, har vært utviklingsprosjekter og de lokale er sansynligvis bedre til å vurdere risikoen på denne typen eiendommer.

Les hele artikkelen i Estate ved å klikke her.

Promenaden mot Ulriken natt

Lysere tider i møte

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse er nå klar, og vi ser en klar optimisme blant investorene.

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.