Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC8622

En verden i endring - et marked i endring

Tirsdag 29. mars inviterte Wikborg Rein og WPS Næringsmegling til frokostseminar. Temaet for seminaret var «Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?».

«Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?»

Tirsdag 29. mars inviterte Wikborg Rein og WPS Næringsmegling til frokostseminar. Temaet for seminaret var «Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?».

Etter nesten to år med koronarestriksjoner var det gledelig å registrere et solid oppmøte med omtrent 90 påmeldte deltakere.

I næringseiendomsmarkedet har vi lagt bak oss rekordåret 2021, hvor transaksjonsmarkedet nådde nye høyder, både målt i volum og antall transaksjoner. Nye aktører, særlig utenlandske selskaper, har fått øynene opp for Bergen og den sterke etterspørselen etter næringseiendom fortsetter også inn i 2022.

Nylig har usikkerheten i markedet økt grunnet krig i Ukraina og høyere renter. Det er enda tidlig å fastslå nøyaktig hvilke konsekvenser dette har for næringseiendomsmarkedet. Det blir svært interessant å følge markedet fremover.

Takk til alle deltakerne for oppmøtet.

Har du spørsmål om markedet eller muligheter? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Promenaden mot Ulriken natt

Lysere tider i møte

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse er nå klar, og vi ser en klar optimisme blant investorene.

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.