Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC8622

En verden i endring - et marked i endring

Tirsdag 29. mars inviterte Wikborg Rein og WPS Næringsmegling til frokostseminar. Temaet for seminaret var «Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?».

«Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?»

Tirsdag 29. mars inviterte Wikborg Rein og WPS Næringsmegling til frokostseminar. Temaet for seminaret var «Næringseiendomsmarkedet i endring - hva skjer?».

Etter nesten to år med koronarestriksjoner var det gledelig å registrere et solid oppmøte med omtrent 90 påmeldte deltakere.

I næringseiendomsmarkedet har vi lagt bak oss rekordåret 2021, hvor transaksjonsmarkedet nådde nye høyder, både målt i volum og antall transaksjoner. Nye aktører, særlig utenlandske selskaper, har fått øynene opp for Bergen og den sterke etterspørselen etter næringseiendom fortsetter også inn i 2022.

Nylig har usikkerheten i markedet økt grunnet krig i Ukraina og høyere renter. Det er enda tidlig å fastslå nøyaktig hvilke konsekvenser dette har for næringseiendomsmarkedet. Det blir svært interessant å følge markedet fremover.

Takk til alle deltakerne for oppmøtet.

Har du spørsmål om markedet eller muligheter? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

WPS.no

Velkommen til vår nye nettside!

Vi er glade og stolt over å endelig kunne vise frem vår nye nettside.
Tusen takk til Funbit for et godt samarbeid, en god porsjon tålmodighet og et sluttresultat vi er veldig stolte av.

Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9261

Økte yielder i et avventende marked

Kjøpsinteressen holder seg på et stabilt nivå i Q3 sammenlignet med de foregående kvartalene i 2023. Hvis vi derimot sammenligner svarene i investorundersøkelsen med svar fra rekordåret 2021 ser vi at kjøpsinteressen har falt kraftig.

Marius

Vi satser videre på verdivurdering og analyse av næringseiendomsmarkedet

Vi har ansatt Marius Berntzen som ny junioranalytiker for å styrke analyseavdelingen vår.

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.