(06)

Svakere sysselsetting, flere nybygg og færre kontraktsutløp vil gi sterkere konkurranse om leietakerne

Vi anslår at det i de nærmeste 3 årene kommer en årlig tilførsel på ca. 20.000 kvm nybygg innenfor kontorsegmentet. På samme tid registrerer vi at det er relativt få leiekontrakter med utløp i de kommende årene sammenlignet med 2020.

Ifølge Arealstatistikk sine tall er det for perioden 2021-2023 i gjennomsnitt 46 000 kvm som utløper årlig, mens tilsvarende tall for 2020 er 112 000 kvm. Ser vi dette i sammenheng med forventet nybyggsaktivitet må det påregnes en sterkere konkurranse om leietakerne i tiden fremover.

På toppen av dette kommer fallet i sysselsettingen.

Det har vært positiv sysselsettingsvekst i Bergen siden 2017, men i andre og tredje kvartal 2020 er denne svært negativ. I tillegg viser SSBs nasjonale prognoser for 2020 en negativ sysselsettingsvekst på 2 prosent for Norge, og kvartalstallene indikerer at Bergen ikke er noe unntak.

Les mer her

Planlagte nybygg

Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9261

Økte yielder i et avventende marked

Kjøpsinteressen holder seg på et stabilt nivå i Q3 sammenlignet med de foregående kvartalene i 2023. Hvis vi derimot sammenligner svarene i investorundersøkelsen med svar fra rekordåret 2021 ser vi at kjøpsinteressen har falt kraftig.

Marius

Vi satser videre på verdivurdering og analyse av næringseiendomsmarkedet

Vi har ansatt Marius Berntzen som ny junioranalytiker for å styrke analyseavdelingen vår.

85e68a2c5439fcadece669ebd1dd6d18ee2dc585-2560x1707

Porsche center Bergen har fått ny eier

Kokstaddalen 23 er utviklet av EGD Property, og er et miljøvennlig nybygg på ca. 4.300 kvadratmeter som ligger sentralt på Kokstad i Bergen. Eiendommen er fullt utleid til Porsche Center Bergen AS på en 15 års leieavtale.

Ta gjerne kontakt med oss

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.