(06)

Svakere sysselsetting, flere nybygg og færre kontraktsutløp vil gi sterkere konkurranse om leietakerne

Vi anslår at det i de nærmeste 3 årene kommer en årlig tilførsel på ca. 20.000 kvm nybygg innenfor kontorsegmentet. På samme tid registrerer vi at det er relativt få leiekontrakter med utløp i de kommende årene sammenlignet med 2020.

Ifølge Arealstatistikk sine tall er det for perioden 2021-2023 i gjennomsnitt 46 000 kvm som utløper årlig, mens tilsvarende tall for 2020 er 112 000 kvm. Ser vi dette i sammenheng med forventet nybyggsaktivitet må det påregnes en sterkere konkurranse om leietakerne i tiden fremover.

På toppen av dette kommer fallet i sysselsettingen.

Det har vært positiv sysselsettingsvekst i Bergen siden 2017, men i andre og tredje kvartal 2020 er denne svært negativ. I tillegg viser SSBs nasjonale prognoser for 2020 en negativ sysselsettingsvekst på 2 prosent for Norge, og kvartalstallene indikerer at Bergen ikke er noe unntak.

Les mer her

Planlagte nybygg

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.

WPS.no

Velkommen til vår nye nettside!

Vi er glade og stolt over å endelig kunne vise frem vår nye nettside.
Tusen takk til Funbit for et godt samarbeid, en god porsjon tålmodighet og et sluttresultat vi er veldig stolte av.

Ta gjerne kontakt med oss

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.