WPS ansatte foran Fantoftparken

Miljøsertifiserte bygg tiltrekker seg både leietakere og investorer

Boligutvikleren Nordr Norge har utviklet kontorbygget Fantoftparken sammen med Thunes Holding og Instanes Eiendom. Utviklingen av bygget er myntet på bærekraft, miljø og innovasjon og med dette bygget har man virkelig satt disse flotte ordene ut i praksis.

Fantoftparken er et topp moderne kontorbygg med BREEAM-Outstanding sertifisering, den høyeste oppnåelige karakteren. Eiendommen er bygget med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Fantoftparken er oppført i massivtre og designet som et moderne, robust og fleksibelt kontorbygg. Bygget er spekket med smartbyggfunksjoner, solceller og batteribank for lagring av egenprodusert strøm som gir godt inneklima og økonomiske fordeler.

WPS Næringsmegling har vært engasjert som rådgiver i forbindelse med utleie og salg av Fantoftparken. Salget ble gjennomført i samarbeid med Malling & Co i en åpen prosess i markedet.

Dette har vært et meget spennende oppdrag for WPS hvor bredden i selskapets kompetanse er benyttet i forbindelse med både prosjektering, markedsføring, utleie og salg.

Det var god interesse fra potensielle leietakere i kontorbygget på 6.500 kvm som nå er fullt utleid til Veidekke, Kinect Energy, Aragon og REN. WPS opplever at mange investorer, særlig institusjonelle investorene ønsker seg miljøbygg i porteføljen.

Bygget, som ble ferdigstilt i februar 2021 er nå solgt til et fond tilrettelagt av Pareto Alternative Investments.

Vi gratulerer kjøper og selger med gjennomført transaksjon.