(22)

Miljøsertifiserte bygg tiltrekker seg både leietakere og investorer

Boligutvikleren Nordr Norge har utviklet kontorbygget Fantoftparken sammen med Thunes Holding og Instanes Eiendom. Utviklingen av bygget er myntet på bærekraft, miljø og innovasjon og med dette bygget har man virkelig satt disse flotte ordene ut i praksis.

BREEAM-Outstanding sertifisering

Fantoftparken er et topp moderne kontorbygg med BREEAM-Outstanding sertifisering, den høyeste oppnåelige karakteren. Eiendommen er bygget med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Fantoftparken er oppført i massivtre og designet som et moderne, robust og fleksibelt kontorbygg. Bygget er spekket med smartbyggfunksjoner, solceller og batteribank for lagring av egenprodusert strøm som gir godt inneklima og økonomiske fordeler.

WPS Næringsmegling har vært engasjert som rådgiver i forbindelse med utleie og salg av Fantoftparken. Salget ble gjennomført i samarbeid med Malling & Co i en åpen prosess i markedet.

Dette har vært et meget spennende oppdrag for WPS hvor bredden i selskapets kompetanse er benyttet i forbindelse med både prosjektering, markedsføring, utleie og salg.

Det var god interesse fra potensielle leietakere i kontorbygget på 6.500 kvm som nå er fullt utleid til Veidekke, Kinect Energy, Aragon og REN. WPS opplever at mange investorer, særlig institusjonelle investorene ønsker seg miljøbygg i porteføljen.

Bygget, som ble ferdigstilt i februar 2021 er nå solgt til et fond tilrettelagt av Pareto Alternative Investments.

Vi gratulerer kjøper og selger med gjennomført transaksjon.

Promenaden mot Ulriken natt

Lysere tider i møte

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse er nå klar, og vi ser en klar optimisme blant investorene.

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.