Når våre kunder lykkes, lykkes også vi!

Vi er veldig godt fornøyd med aktiviteten i 2021. På vegne av kundene våre løste vi transaksjonsoppdrag for i overkant av 4 milliarder, og leide ut ca. 60.000 kvm næringsareal.

Vi takker alle våre kunder for tilliten, og er mer en klar for å gå løs på nye oppdrag.

Les mer om aktiviteten i 2021 i dagens artikkel i Estate Media her.