Lager og logistikk bygning

I WPS sin ferske investorundersøkelse oppgir i overkant av 80 prosent av investorene at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene.

- Vi registrerer nå en sterk økning i etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom, hvor andelen nettokjøpere nesten har doblet seg siden forrige kvartal, sier analytiker Torgeir Olsen i WPS Næringsmegling.

I overkant av 80 prosent svarer at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene, mens resten vil holde sin eksponering nøytral. Denne utviklingen samsvarer med den rekordhøye kjøpsinteressen for segmentet som man observerte i Oslo i andre halvår av 2020.

Til sammenligning sier 70 prosent av investorene at de er nettokjøpere av næringseiendom de neste 12 månedene, og 30 prosent svarer at de er nøytrale. For kontorsegmentet er tallene 75 prosent nettokjøpere, 20 prosent nøytrale og kun 5 prosent nettoselgere. Dette er på nivå med forrige kvartals undersøkelse.

Når det gjelder prime yield er det også her positiv lesning for lager- og logistikkeiendom. Forventet net yield for lager og logistikk oppgis nå til 5,05 prosent, en svak nedgang på 10 bps siden forrige kvartal. Investorene forventer at net yield skal enda lavere på ett års sikt, og denne oppgis til 5,00 prosent.

Prime yield for kontorbygg i Bergen ligger nå på 3,90 prosent, som er en svak oppgang på 10 bps fra forrige kvartal.

- Fra Q3 til Q4 2020 registrerte vi en nedgang på 35 bps for prime kontor, og ved utgangen av året estimerte investorene net yield til 3,80 prosent. Dette er det laveste nivået vi har observert i investorundersøkelsen så langt, og representerer en relativt stor nedgang fra Q3 2020. På bakgrunn av dette tror vi at en yield på 3,90 prosent representerer en stabilisering, og ikke en vesentlig økning, sier Olsen.

Ta kontakt for mer informasjon

Torgeir Olsen

Torgeir Olsen

Senior analytiker
+47 95 99 48 14
to@wps.no