Lager logistikk

Sterk investorinteresse for lager/logistikk i Bergen

I WPS sin investorundersøkelse oppgir i overkant av 80 prosent av investorene at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene.

- Vi registrerer nå en sterk økning i etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom, hvor andelen nettokjøpere nesten har doblet seg siden forrige kvartal, sier analytiker Torgeir Olsen i WPS Næringsmegling.

I overkant av 80 prosent svarer at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene, mens resten vil holde sin eksponering nøytral. Denne utviklingen samsvarer med den rekordhøye kjøpsinteressen for segmentet som man observerte i Oslo i andre halvår av 2020.

Til sammenligning sier 70 prosent av investorene at de er nettokjøpere av næringseiendom de neste 12 månedene, og 30 prosent svarer at de er nøytrale. For kontorsegmentet er tallene 75 prosent nettokjøpere, 20 prosent nøytrale og kun 5 prosent nettoselgere. Dette er på nivå med forrige kvartals undersøkelse.

undersøkelse

Når det gjelder prime yield er det også her positiv lesning for lager- og logistikkeiendom. Forventet net yield for lager og logistikk oppgis nå til 5,05 prosent, en svak nedgang på 10 bps siden forrige kvartal. Investorene forventer at net yield skal enda lavere på ett års sikt, og denne oppgis til 5,00 prosent.

Prime yield for kontorbygg i Bergen ligger nå på 3,90 prosent, som er en svak oppgang på 10 bps fra forrige kvartal.

- Fra Q3 til Q4 2020 registrerte vi en nedgang på 35 bps for prime kontor, og ved utgangen av året estimerte investorene net yield til 3,80 prosent. Dette er det laveste nivået vi har observert i investorundersøkelsen så langt, og representerer en relativt stor nedgang fra Q3 2020. På bakgrunn av dette tror vi at en yield på 3,90 prosent representerer en stabilisering, og ikke en vesentlig økning, sier Olsen.

undersøkelse segment

Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9261

Økte yielder i et avventende marked

Kjøpsinteressen holder seg på et stabilt nivå i Q3 sammenlignet med de foregående kvartalene i 2023. Hvis vi derimot sammenligner svarene i investorundersøkelsen med svar fra rekordåret 2021 ser vi at kjøpsinteressen har falt kraftig.

Marius

Vi satser videre på verdivurdering og analyse av næringseiendomsmarkedet

Vi har ansatt Marius Berntzen som ny junioranalytiker for å styrke analyseavdelingen vår.

85e68a2c5439fcadece669ebd1dd6d18ee2dc585-2560x1707

Porsche center Bergen har fått ny eier

Kokstaddalen 23 er utviklet av EGD Property, og er et miljøvennlig nybygg på ca. 4.300 kvadratmeter som ligger sentralt på Kokstad i Bergen. Eiendommen er fullt utleid til Porsche Center Bergen AS på en 15 års leieavtale.

Ta kontakt for mer informasjon

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.