Lager logistikk

Sterk investorinteresse for lager/logistikk i Bergen

I WPS sin investorundersøkelse oppgir i overkant av 80 prosent av investorene at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene.

- Vi registrerer nå en sterk økning i etterspørselen etter lager- og logistikkeiendom, hvor andelen nettokjøpere nesten har doblet seg siden forrige kvartal, sier analytiker Torgeir Olsen i WPS Næringsmegling.

I overkant av 80 prosent svarer at de er nettokjøpere av lager- og logistikkeiendom de neste 12 månedene, mens resten vil holde sin eksponering nøytral. Denne utviklingen samsvarer med den rekordhøye kjøpsinteressen for segmentet som man observerte i Oslo i andre halvår av 2020.

Til sammenligning sier 70 prosent av investorene at de er nettokjøpere av næringseiendom de neste 12 månedene, og 30 prosent svarer at de er nøytrale. For kontorsegmentet er tallene 75 prosent nettokjøpere, 20 prosent nøytrale og kun 5 prosent nettoselgere. Dette er på nivå med forrige kvartals undersøkelse.

undersøkelse

Når det gjelder prime yield er det også her positiv lesning for lager- og logistikkeiendom. Forventet net yield for lager og logistikk oppgis nå til 5,05 prosent, en svak nedgang på 10 bps siden forrige kvartal. Investorene forventer at net yield skal enda lavere på ett års sikt, og denne oppgis til 5,00 prosent.

Prime yield for kontorbygg i Bergen ligger nå på 3,90 prosent, som er en svak oppgang på 10 bps fra forrige kvartal.

- Fra Q3 til Q4 2020 registrerte vi en nedgang på 35 bps for prime kontor, og ved utgangen av året estimerte investorene net yield til 3,80 prosent. Dette er det laveste nivået vi har observert i investorundersøkelsen så langt, og representerer en relativt stor nedgang fra Q3 2020. På bakgrunn av dette tror vi at en yield på 3,90 prosent representerer en stabilisering, og ikke en vesentlig økning, sier Olsen.

undersøkelse segment

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.

WPS.no

Velkommen til vår nye nettside!

Vi er glade og stolt over å endelig kunne vise frem vår nye nettside.
Tusen takk til Funbit for et godt samarbeid, en god porsjon tålmodighet og et sluttresultat vi er veldig stolte av.

Ta kontakt for mer informasjon

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.