Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9185

Transaksjonsåret 2020 i Bergen

WPS oppsummerer transaksjonsåret for Estate Vest. Ved utgangen av første halvår hadde vi kun registrert 500 millioner kroner i transaksjonsvolum i Bergen, men året endte likevel med et volum på 7,6 milliarder.

Andre halvår «reddet» transaksjonsåret 2020 i Bergen

Covid-19-utbruddet forårsaket bråstopp i transaksjonsmarkedet våren 2020, og usikkerheten økte betraktelig. I andre halvår har vi opplevd en sterk rekyl, og aktiviteten har tatt seg opp.

Les mer om dette og vår ferske investorundersøkelse her

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Alexandra Lasse

Økt interesse for boligutleie, boligutviklingsprosjekter og hotell

Selv om transaksjonsvolumet hittil i år er ned 30 prosent fra samme periode i 2022, ser det ikke like mørt ut i alle segment.

Ta kontakt for mer informasjon

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

6 års erfaring med eiendom og revisjon.

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.