(13)

God start på 2022

Næringseiendomsmarkedet i Bergen har hatt en god start på 2022, både for transaksjon og utleie.

I utleiemarkedet opplever vi økende aktivitet, og første halvår har vært preget av etterspørselsvekst og økende leiepriser i toppsegmentet for kontor. I markedsoppdateringen presenterer vi en fersk analyse av markedet og etterspørselen, kontorledigheten, samt kontorleiepriser. I denne utgaven kan du også lese om sentrumshandelen, og hvordan aktiviteten på gateplan i sentrum har tatt seg opp betraktelig.

Videre tar vi for oss transaksjonsmarkedet som, tross økende renter og kredittmarginer, foreløpig er på nivå med fjoråret. 2021 ble et ekstraordinært år for transaksjonsmarkedet, og vi så rekordhøy interesse fra utenlandske investorer.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt om markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert presentasjon av vårt markedssyn.

Les markedsoppdateringen her.