Fra film2

Markedsoppdatering Bergen sommer 2023

Stigende renter utfordrer transaksjonsmarkedet og har bidratt til avstand mellom kjøpers og selgers prisforventninger. Så langt i år har dette ført til få gjennomførte transaksjoner.

I vår forrige markedsoppdatering skrev vi om den store usikkerheten knyttet til krig i Europa, høy inflasjon og stigende renter. Denne usikkerheten har fortsatt inn i 2023 og medført en sterk nedbremsing i transaksjonsvolumet. Hittil i år har vi registrert et samlet transaksjonsvolum på beskjedne 2,1 milliarder i Bergen. Sammenlignet med første halvår i fjor, er dette en halvering av volumet.

Vi opplever at det er større aktivitet i markedet nå i Q2, med flere pågående prosesser, som vil indikere et høyere aktivitetsnivå andre halvår. Vi forventer derfor at volumet vil ta seg opp noe i Q3/Q4.

Så langt virker leiemarkedet i Bergen å være upåvirket av usikkerheten som preger transaksjonsmarkedet. Siden forrige markedsoppdatering har vi registrert en videre økning i leieprisene, men vi forventer at denne utviklingen flater ut i tiden fremover. På den andre siden har kontorledigheten økt med 1,0 pp. sammenlignet med andre halvår 2022, og er nå på sitt høyeste nivå på flere år. Dette skyldes i all hovedsak forbigående årsaker, og vi forventer at kontorledigheten vil reduseres noe i løpet av de to neste årene.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt om markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert presentasjon av vårt markedssyn.

Les hele markedsoppdateringen her.​

WPS.no

Velkommen til vår nye nettside!

Vi er glade og stolt over å endelig kunne vise frem vår nye nettside.
Tusen takk til Funbit for et godt samarbeid, en god porsjon tålmodighet og et sluttresultat vi er veldig stolte av.

Morten_Wanvik_Morten_Wanvik__DSC9261

Økte yielder i et avventende marked

Kjøpsinteressen holder seg på et stabilt nivå i Q3 sammenlignet med de foregående kvartalene i 2023. Hvis vi derimot sammenligner svarene i investorundersøkelsen med svar fra rekordåret 2021 ser vi at kjøpsinteressen har falt kraftig.