Bergen vinter

Markedsoppdatering Bergen vinter 2022/2023

Vi er stolte av å presentere en ny markedsoppdatering, hvor vi denne gangen har fokusert mer på de 8 geografiske markedsområdene i Bergen.

Redusert volum i transaksjonsmarkedet, men god fart på utleie

Etter tidenes transaksjonsår i 2021, så møtte 2022 oss med krig i Europa, sterk prisvekst, inflasjon og renteøkninger. Dette har medført en sterk nedbremsing i transaksjonsvolumet fra rekordåret 2021, og en avventende holdning hos investorene.

I en periode hvor transaksjonsmarkedet er preget av økt usikkerhet og nedbremsing, har vi ikke sett tilsvarende effekter i leiemarkedet. Aktiviteten i leiemarkedet er høy, hvor flere faktorer bidrar til en sterk etterspørsel etter kontorlokaler.

Skifte og endringer i markedet har alltid gitt muligheter, og vi i WPS er klare for å bistå dere.

Les markedsoppdateringen i sin helhet her.

Promenaden mot Ulriken natt

Lysere tider i møte

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse er nå klar, og vi ser en klar optimisme blant investorene.

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.