Bergen by night

Markedsoppdatering Bergen vinter 2023/2024

Høyere renter utfordrer eiendomsverdiene og reduserer transaksjonsvolumet, men endringer i markedet har alltid gitt unike kjøpsmuligheter for den som griper anledningen, og det er akkurat dette vi ser nå også!

Vi har så langt i år registrert et transaksjonsvolum på NOK 3,8 milliarder, betydelig ned målt mot de siste 5 årene. Markedet er fortsatt strekt preget av stadig stigende renter, noe som har resultert i at likviditeten i transaksjonsmarkedet er sterkt redusert, og de fleste investorene har fortsatt en avventende tilnærming. Etter vårt syn foregår det fortsatt en reprising i markedet, da kjøperne og selgerne stadig ikke har blitt enige om «det nye» prisnivået.

Til tross for at transaksjonsaktiviteten i næringseiendomsmarkedet er på et lavt nivå, så er det ikke helt stillstand. Imidlertid har investeringspreferansene endret seg en del. Vi registrerer økt volum og interesse for boligutviklingsprosjekter, hotell og boligutleie.

I leiemarkedet fortsetter den gode aktiviteten, og markedet virker ikke å være særlig påvirket av renteendringene enda. Våre utleiemeglere har så langt i år bistått med utleie av totalt
56 000 m2 fordelt på 42 kontrakter/eiendommer.

Videre viser våre undersøkelser fortsatt stabile leiepriser og ledighet. Vi har nylig gjennomført en undersøkelse om leietakernes geografiske preferanser. Denne kan være nyttig for investorer som ser etter eiendom i nye geografiske områder.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt om markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert presentasjon av vårt markedssyn.

Les hele markedsoppdateringen vår her

MWanvik_WPS_L1080142

Promenaden mot Ulriken natt

Lysere tider i møte

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse er nå klar, og vi ser en klar optimisme blant investorene.

Fredrik og Karina 2023

Etterspørselsoverskudd i Bergen sentrum

I løpet av de siste 24 månedene har det vært god etterspørsel etter kontorlokaler i Bergen. Vår analyse viser at det har vært søkt etter i overkant av 200 000 kvadratmeter kontorlokaler, og presset er sterkest i sentrum.

Vis flere artikler

Pil til høyre

Ta gjerne kontakt

Torgeir

Torgeir Olsen

Senior analytiker / Siv.øk

+47 95 99 48 14

to@wps.no

Les mer

6 års erfaring med eiendom og revisjon.

MWanvik_WPS_L1100294

Marius Berntzen

Junior analytiker / Siv. øk student

+47 934 55 081

mb@wps.no

Les mer

Masterstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Lasse

Lars Erik Wirsching

Daglig leder / Cand.jur.

+47 90 56 73 98

lew@wps.no

Les mer

20 års erfaring med utleie og salg av næringseiendom i WPS Næringsmegling og DNB-konsernet.

John Kenneth

John Kenneth Porten

Leder transaksjon / Siv.øk

+47 93 22 11 29

jkp@wps.no

Les mer

15 års erfaring med rådgivning knyttet til kjøp og salg av næringseiendom.