Personvernerklæring

Vi er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Vi forsøker derfor alltid å beskytte personopplysninger på beste måte og følge de reglene som gjelder for personvern. Med denne personvernpolicyen ønsker vi å informere deg om hvordan personopplysningene vil bli behandlet av oss og våre samarbeidspartnere.

Personvern

Når du bruker våre nettsider, gir du oss tilgang til opplysninger om deg.

WPS Næringsmegling er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som samles inn via nettstedet.

WPS Næringsmegling, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å registrere leiebehov og å bli kontaktet av oss. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Funbit AS er WPS Næringsmeglings databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Amazon Web Services. Det er kun WPS Næringsmegling og Funbit AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Amazon Web Services og Funbit AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Informasjon registrert

WPS Næringsmegling samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre hjemmesider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vår publiseringsverktøy Wagtail samler inn informasjon om, f.eks. antall besøkende til vår nettside. Les mer om dette på Wagtail sin nettside (https://wagtail.org/) og vår side om informasjonskapsler.


Informasjon oppgitt av bruker

Informasjonen du frivillig oppgir i forbindelse med å registrer leiebehov, melde på nyhetsbrev, og å bli kontaktet av oss (som kan inkludere ditt navn, adresse og kontaktdetaljer som telefonnummer, e-postadresse) behandles i henhold til personopplysningsloven.


Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt.


Informasjonskapsler

En cookie (informasjonskapsel), enten midlertidig eller vedvarende, er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vanligvis bruker nettsteder en cookie til å forbedre din brukeropplevelse (raskere visning av sider) og ved innlogging

Når man besøker wps.no lagres det både midlertidige og vedvarende cookies på din datamaskin. Midlertidige cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse (raskere visning av sider) og ved innlogging. Vedvarende cookies lagres på din datamaskin for en viss tidsperiode (90 dager til 12 år). Disse brukes til å forbedre din brukeropplevelse og til å oppdage Javascript-egenskaper.

Unngå cookies

Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du tilpasse innstillingene i din nettleser (ofte under Internett valg) til å automatisk avvise cookies eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vennligst legg merke til at om du velger å automatisk avvise cookies, vil ikke all funksjonalitet på WPS Næringsmeglings nettsider være tilgjengelige for deg.

Sletting av cookies

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din.

Cookies som oppdager JavaScript-egenskaper

For å få tilgang til alle funksjonene på et nettsted, bør nettleseren din være satt til å tillate JavaScript. Dersom det ikke er tillatt i din nettleser vil du se en modifisert utgave av nettsidene. Innstillingene for nettleseren finner du oftest under Verktøy/Innstillinger i menyen på nettleseren din.

Samtykke i bruk av cookies

Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du i at WPS Næringsmegling bruker cookies når du besøker våre nettsider.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. WPS Næringsmegling har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av WPS Næringsmeglings systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger WPS Næringsmegling ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


Opplysninger om ansatte

WPS Næringsmegling AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn, personalansvar og regnskap. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og regnskap som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling, telefon, e-post og bilde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på WPS Næringsmegling AS sine nettsider.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. WPS Næringsmegling har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av WPS Næringsmeglings systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger WPS Næringsmegling ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


Kontaktinformasjon

E-post: lew@wps.no

Telefon: 90 56 73 98

Postadresse: Damsgårdsveien 45, 5058 Bergen